HEM

VAD HÄNDE?

ANNONS

OM FAMILJEN

KONTAKT

BILDER

Fredrik Kastemyrs

plats på Internet

 
Senaste uppdateringar

17 januar 2006i: Reflektioner över julen, saknad, sjukdom, och lite till.

 

27 november: Kort om Fredrik av Fredrik från 2002, lite om övriga familjen och ett tack.

 

17 november: Glädjande livstecken från Simon.

 

4 november: Fredrik har fått sin sten.

 

31 oktober: Simon har åkt till Nepal - och har Fredrik att tacka...

 

28 oktober: Fredrik har fått sin plats på Södra kyrkogården i Sandviken.

 

9 oktober: En liten omskakande återblick på vad som hände Anna i januari.

 

19 septemberi: Lägesrapport.

 

14 augusti: En liten epilog har lagts till beskrivningen av händelseförloppet.

 

13 augusti: Fliken kontakt innehåller mejl-adress för de som vill komma i kontakt med oss.

 

9 augusti: Fler bilder på gamla vanliga glada Fredrik under fliken bilder.

Varför webb-sida?

På de här sidorna har jag försökt - ofta bristfälligt och spontant - i text och med helt färska bilder sammanfatta hur Fredrik har haft det under sina sista veckor. Sidorna har i första hand varit avsedda för släkt och vänner.  /Per

 

Bilden
Bilden på Fredrik till höger har Fredriks lillebror Emil (då 2 år) tagit i februari 2005. Det är en av de bästa bilderna vi har på Fredrik från 2005.

 

 

 
 

Platsen för Fredriks sista vila

 

 

Klockan 14 den 28 oktober 2005 fick Fredrik sin plats på Södra kyrkogården i Sandviken. Vid en kort ceremoni tillsammans med Fredriks närmaste släktingar skedde nedsättning av hans urna. Nu finns det en plats dit alla kan gå, oavsett orsak; hedra Fredrik, tänka tankar om livets slut eller mening, tända ett ljus, lägga en blomma eller bara se hur det ser ut. Den 4 november placerades Fredriks sten ut. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 
 

Fredrik har somnat

 

 

Efter det att jag skrev mina kommentarer till den 4 juli gick allt ganska fort. Karin och jag blev erbjudna en kort avlastning för att gå ut på NIVA:s balkong och äta en snabb middag tillsammans. Efter några minuter kommer personalen och hämtar oss. Fredrik mår sämre.

 

Vi skyndar tillbaka till Fredrik och tillbringar en dryg timme vid Fredriks sida. Kl 21.17, denna måndag den 4 juli 2005, tar Fredrik sitt sista andetag.

 

Tiden har gått fort sedan vi för en månad sedan märkte att Fredrik började må dåligt. Vi har fått många oönskade besked sedan dess och vi har undan för undan börjat förstå hur det skulle sluta. Vi har fått möta många helt nya situationer. Framför allt har Fredrik - som inte hade haft ett enda plåster på sig på 14 år - fått gå igenom en behandling som är svår att föreställa sig, inklusive två stora operationer. Trots alla svårigheter har Karin, jag och Fredrik tillsammans kämpat och uthärdat mycket. Anna, Simon och Emil har samtidigt fått kämpa utan sina föräldrar hemma. Vi har fått kraft av varandra, av alla hälsningar och av en tro på ett liv efter detta.

 

Karin och jag sitter nu mitt i natten efter vår sista dag i Uppsala och vet att under omständigheterna, fick Fredrik ett slut utan alltför mycket smärta. Vi vet att Fredrik har det bättre nu än han har haft de senaste veckorna.

 

Vi vet också att många av oss kommer att bära ljusa minnen från en helt underbar Fredrik.

 

 
 

Bilden till höger är från en kyrka i Reykjavik och visar mycket av det som Fredrik gillar och stod för: musiken - i form av orgeln, konst och arkitektur - i form av ett fantastiskt byggnadsverk och tron - på en ljus framtid och alla människors goda vilja. Fredrik var på Island i februari.

 

 .   Endast för privat bruk  -  Sidan först skapad 2005-06-18 och uppdaterad sporadiskt för Fredriks vänners skull.   © Copyright Per Kastemyr.    .

 

k a s t e m y r . s e / F R E D R I K